www.detente-relaxation.info

Liste des certificats

Certificat de Massage-Bien-Etre

Certificat de Mémoires Akashiques niveau 1

Certificat de Mémoires Akashiques niveau 2


Certificat de Reiki niveau 1